Nästan alla företagare har stött på samma problem vid en eller annan tidpunkt. Kund tillhandahåller en produkt eller tjänst, fakturan utfärdas till kunden för betalning, du som leverantör får aldrig betalt. Den här situationen är oerhörd frustrerande och ett hot mot företagets ekonomi och lönsamhet, detta kan vara en stor risk för att inte kunna driva verksamheten vidare.

Visst händer det inte ofta, men du måste vara beredd och veta hur du ska agera i det här fallet. Dessa typer av kunder finns och kan vara en av dina bästa kunder.

Det du kan göra för att undvika att se dig själv i denna situation är att ta del av information från en branschorganisation eller att tala med andra företag i samma bransch, både om hur branschen som sådan utvecklas och om det finns företag som har problem. Du kan också höra med andra leverantörer om även de har svårt att få betalt. Det är inte lätt att undvika en sån kund, men vi kan försöka förhindra dem genom att implementera, reglera några fakturerings och avtals strategier

Ställ tydliga villkor för ditt uppdragsavtal och var övertydlig med betalningsvillkor. Låt aldrig att en faktura ligga förfallen innan nästa faktura för utförd uppdrag ställs ut. Detta kan vara ett tydligt tecken på att kundens betalningsförmåga försämras eller att kunden inte har intention att betala.

Det är mycket viktigt att du i alla dina fakturor specificerar i detalj följande:

Betalningsvillkor
Betalningsdatum
Pris
Specificerad utförd arbete och tid

En kreditupplysning är också att rekommendera, men detta hjälper endast vid start av samarbete om du inte har en tilläggstjänst för kreditbevakning.

Lämna övertydlig information till din kund om processen för kostnader avseende påminnelseavgift, dröjsmålsränta, inkasso och övriga kostnader ifall kund inte betalar på förfallodagen.

Det som är viktigast är att se över ditt uppdragsavtal med dina kunder redan innan du börjar leverera din tjänst eller produkt. Ett väl formulerat konsultavtal bör alltid förankras med en jurist inom avtalsrätt.

Som sagt detta händer inte ofta, under alla mina år som redovisningskonsult har jag råkat ut för att en enda gång kund inte betalat, där det fanns tydliga signaler på att detta kunde ske men som leverantör är man ibland för naiv, godtrogen och lojal.

Jag har lärt mig mycket av denna tråkiga erfarenhet och kommer att skriva mer om det framöver.

Har du någon gång inte fått betald för utfört arbete och inte vetat hur du ska agera?

av Marjorie Soto Diaz